VIT Business School (VIT BS)

Alumni Stories

TESTIMONIES of MBA class 2018

Gayathri Narayanan

Rajinder Raina

Balaji Mani Khumaran . M

Vinod Abraham.

R. Praveen Kumar

Atandra Saurav Bhowal

Vamsi Krishna Reddy Gonch

Khabeer Ahamed

Mr. Rajiv Ranjan

S.Deepa Anand Kumar

S. Hari Hara Sudhan

Nishikanth Ch

Sampath Vadlamudi

R. Uppily

Mr. Jayaprakash

G.V.S.K CHAITANYA

RAHUL DIXIT

Baranidharan B.

Anu

Vamsi Kiran Somayajula