VIT Business School (VIT BS)

Alumni Stories

Gayathri Narayanan

Rajinder Raina

Balaji Mani Khumaran . M

Vinod Abraham.

Atandra Saurav Bhowal

R. Praveen Kumar

Vamsi Krishna Reddy Gonch

Khabeer Ahamed

S.Deepa Anand Kumar

Mr. Rajiv Ranjan

S. Hari Hara Sudhan

Nishikanth Ch

Sampath Vadlamudi

R. Uppily

Mr. Jayaprakash

G.V.S.K CHAITANYA

RAHUL DIXIT

Baranidharan B.

Anu

Vamsi Kiran Somayajula